Αναδημοσίευση από την σελίδα Comestudiogenova

Αυτές τις μέρες στεκόμαστε στο πλευρό των συντρόφων στην Ελλάδα που αγωνίζονται ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές της δεξιάς κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προσπαθεί να περιορίσει το δικαίωμα στις σπουδές μέσω της δημιουργίας μιας νέας αστυνομικής δύναμης, που θα έχει τον αποκλειστικό ρόλο του ελέγχου των πανεπιστημίων με καθήκον τη φύλαξη και την περιφρούρηση των πανεπιστημίων. Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης την αποβολή των φοιτητών που έχουν ξεπεράσει κατά δύο χρόνια την προκαθορισμένη διάρκεια φοίτησης.

Το μοντέλο του Πανεπιστημίου το οποίο υιοθετεί η Ελλάδα, το γνωρίζουμε καλά κι εδώ στην Ιταλία˙ ένα ευρωπαϊστικό μοντέλο που μας κάνει σκλάβους της «αξιοκρατικής» και εταιρικής λογικής, έτσι ώστε να γινόμαστε πελάτες στους οποίους παρέχεται μια υπηρεσία, πολύ συχνά χωρίς καμία πραγματική γνώση και πλήρως υποταγμένοι στις ανάγκες της ιδιωτικής αγοράς, η οποία αποτρέπει κάθε δυνατότητα σύγκριτικής σκέψης.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην υπονόμευση της έννοιας του πανεπιστημίου ως τόπου ελεύθερης σκέψης και δράσης, όπου ο καθένας και η καθεμία μπορεί όχι μόνο να σπουδάσει, αλλά και να οργανωθεί πολιτικά, να συζητήσει και στη συνέχεια να αντισταθεί. Μόνο μέσω του αγώνα μπορούμε να πάρουμε πίσω τα δικαιώματά μας.

genova foitites martios

Το πανό αναγράφει :


"Εξω η Αστυνομία απο τα πανεπιστήμια
(Αλληλεγγύη) με τους φοιτητικούς αγώνες"

Το πρωτότυπο κείμενο στα ιταλικά :

IN SOLIDARIETÀ CON LA LOTTA STUDENTESCA GRECA

In questi giorni siamo al fianco dei compagni e delle compagne greche in lotta contro le politiche antipopolari del Governo di centro-destra di Nuova Democrazia, che sta tentando di limitare il diritto allo studio tramite la creazione di un nuovo corpo di polizia che avrà il ruolo esclusivo del controllo delle università con il compito di presidiare e pattugliare gli atenei.
La nuova legge prevede anche l’espulsione degli studenti fuoricorso da più di due anni.

Il modello di Università a cui vuole conformarsi la Grecia noi italiani lo conosciamo bene, quel modello europeista che ci rende schiavi delle logiche meritocratiche e aziendali, per cui diventiamo dei clienti al quale viene fornito un servizio, troppo spesso privo di una reale conoscenza e completamene assoggettato alle necessità del mercato dei privati, che cancella qualsiasi possibilità di confronto.

Questa riforma punta a minare il senso di Università intesa come luogo del libero pensare e del libero agire, nel quale tutt* possano non solo studiare ma anche organizzarsi politicamente, discutere e quindi opporsi. Solo con la lotta possiamo riavere i nostri diritti.