"Αντιλαμβανόμενοι τον κόσμο της εξουσίας και της πολιτικής ως έναν κόσμο κατεξοχήν επιβολής και συσχετισμών, μπορούμε να δούμε την ιστορία του πανεπιστημιακού ασύλου στον ελλαδικό χώρο με πλούσια σημειολογία πολιτικών ανακατατάξεων. Χωρίς να έχουμε σκοπό να προσεγγίσουμε με λεπτομέρεια κάθε συγκυρία, επιχειρούμε να ανα-καταγράψουμε τις πλέον γνώριμες εικόνες της καταπάτησης του ασύλου, να εξετάσουμε το σχέδιο προληπτικής αντιεξέγερσης που εφαρμόζει το κράτος για να οργανώσουμε την επανοικειοποίηση του ασύλου και την αντεπίθεση μας."

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μπροσούρα εδώ