Στις 22-23-24 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί το 4ο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Κατειλημμένων Χώρων και Συλλογικοτήτων

Τρείς μέρες για την Κοινωνική Επανάσταση, την Αναρχία και τον Ελευθεριακό Κομμουνισμό

Στην Κατάληψη Libertatia και το Κατειλημμένο Εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ.

 

Κατάληψη Libertatia
Συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Αναρχισμό "Μαύρο & Κόκκινο" | μέλος της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης
Συλλογικότητα για τον Ελευθεριακό Κομμουνισμό "Libertatia" | μέλος της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης
Αναρχική Συνέλευση Φοιτητ(ρι)ών Quieta Movere
Ελευθεριακές Εκδόσεις Ναυτίλος

 kentriki afisa

 


Πρόσφατα άρθρα