Στις 15 Ιουνίου ορίστηκε απεργία των εργαζομένων στο χώρο της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για εργασιακά δικαιώματα στην έρευνα και τη διδασκαλία, για αξιοπρεπή δουλειά με μισθό, ωράριο, ασφάλιση.

Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πανεπιστημίου, τόσο ως εργασιακή προοπτική για τους/ις φοιτητ(ρι)ες, όσο και ως πεδίο εκμετάλλευσης για τα αφεντικά και τους στρατιωτικούς και κατασταλτικούς σκοπούς του κράτους και των συμμάχων του. Η έρευνα παρότι αποτελεί εργασία βρίσκεται στην αφάνεια, “μαύρη” ανασφάλιστη, χαμηλά αμειβόμενη ή απλήρωτη. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύονται οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τους/ις ερευνήτ(ρι)ες και τους υποψήφιους διδάκτορες για να παράγουν έργο προδιαγραφών κι εξειδίκευσης, ανασφάλιστοι κι απλήρωτοι.

Ταυτόχρονα το πανεπιστήμιο, μαζί με κράτος και κεφάλαιο, επιλέγει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ως προς το αντικείμενο της έρευνας για να εξασφαλίζει καλύτερη αξιολόγηση και χρηματοδότηση, μετακυλώντας το κόστος σε ιδιωτικά κεφάλαια. Σε μεγάλο βαθμό προωθούνται ερευνητικά κατασταλτικού και πολεμικού χαρακτήρα. Τεχνολογία ελέγχου των συνόρων και των μεταναστ(ρι)ών, ενίσχυσης της αστυνομίας και ερευνητικά σε άμεση συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους πολεμικούς εξοπλισμούς.

Με κοινούς αγώνες σε σχολεία, σχολές και χώρους εργασίας παλεύουμε για να βάλουμε τις ανάγκες μας μπροστά. Με οργάνωση στην βάση παλεύουμε ενάντια σε κράτος, εξουσία κι αφεντικά, για την έρευνα που προωθεί τις κοινωνικές ανάγκες, για μια ελευθεριακή παιδεία σε μια κοινωνία ισότητας κι ελευθερίας.

Καμία ώρα απλήρωτη στην εργασία στην έρευνα.
Καμία επιστροφή δεδουλευμένων.
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας για κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο με μισθό, ένσημα και ασφάλιση.

 

Αναρχική Συνέλευση Φοιτητ(ρι)ών Quieta Movere